ישראל: עיון בתיקי בתי משפט באמצעות האינטרנט

תקנות בתי המשפט (עיון בתיקי בית המשפט), התשס"ג-2003, שפורסמו בקובץ התקנות מיום 17.2.2003, קובעות סדרי עיון חדשים בתיקי בתי המשפט. הן מבטלות את תקנות הארכיון משנת... 1936 (!). העקרון שבבסיסן - כל אדם זכאי לעיין ברשימת המשפטים ובהחלטות שאינן אסורות לפירסום. עיון בתיקי בתי המשפט כרוך בקבלת היתר משופט. מנהל בתי המשפט רשאי לתת היתר כללי לאדם לעיין בתיקים. בין השאר קובעות התקנות כי "מנהל בתי המשפט רשאי להתיר עיון בתיקי בית המשפט בהתאם לתקנות אלה באמצעות רשת האינטרנט או בכל דרך ממוחשבת אחרת" (תקנה 6(ג) לתקנות).