ארצות-הברית: ה- FCC מבקש לקבל עמדות מהציבור בנושא טלפוניית אינטרנט

ה- FCC (נציבות התקשורת הפדראלית בארצות-הברית) פירסם פניה לקבלת עמדות מהציבור בנושא הסדרת VoIP - Voice Over IP (הידוע כ"טלפוניית אינטרנט"). הפניה באה בעקבות דרישה לפסיקה הצהרתית, שלפיה שירותי VOIP המתבססים על פס רחב, שאינם משתמשים ברשתות טלפוניה ציבוריות, אינם פעולת בזק או שירות בזק לפי ה- Telecommunications Act of 1996 .