ארצות-הברית: המלצה - מספר אחיד לטלפון, דואל, פקס ומסרים מידיים

מחלקת המסחר האמריקאי ממליצה לתמוך בטכנולגיה בשם ENUM, המאפשרת להקצות למשתמש מספר מזהה אחד לטלפון ולאמצעי תקשורת אחרים - כדוגמת דואר אלקטרוני, IM ופקסימיליה. ENUM מיועד להגביר את התמזגות רשתות הטלפוניה והאינטרנט והוא צפוי לתת תמריץ לשירותי טלפוניה מקוונים. מקור: News.com.