קליפורניה - 48,000,000 $ קנסות בגין מירשמים מקוונים

אולי יעניין אותך גם

ה- Medical Board of California קנס שישה רופאים המתגוררים מחוץ לתחום המדינה בסכום עתק של 48 מיליון דולר בגין מתן מירשמים רפואיים לתושבי קליפורניה באמצעות האינטרנט. הסכום נקבע לפי סך של 25,000$ למירשם. בין התרופות שהרופאים רשמו - ויאגרה. ה- Sacramento Bee מדווח כי הקנס מיועד לשגר מסר לקהיליה הרפואית ולפיו קליפורניה לא תשלים עם רישום אינטרנטי של תרופות בלא שיווצרו יחסי רופא-חולה כדין.