*.edu - בקרוב הרחבת השימוש המותר בשמות המתחם

אולי יעניין אותך גם

הסיומת *.edu המשמשת היום אוניברסיטאות ומכללות בלבד, תפתח בקרוב לארגונים חינוכיים מכל סוג. כך החליט משרד המסחר האמריקאי, על-פי דיווח ב'וושינגטון פוסט'. ההחלטה תאפשר לבתי ספר לדיקור סיני, חוגי באלט ומכונים אחרים ליהנות החל ממחצית חודש אפריל מהסיומת המשמשת כיום 7,500 מוסדות להשכלה גבוהה כדוגמת אוניבריטת הארוורד.