ארצות הברית: בימ"ש מכשיר את sucks.com* כשמות מתחם

אולי יעניין אותך גם

האנק מישקוף, הבעלים של taubmansucks.com ו- shopsatwillowbendsucks.com זכה להצלחה בבית המשפט הפדראלי לערעורים של המחוז השישי (6th Circuit): מישקוף משתמש בשמות הללו כדי למתוח ביקורת על פרוייקטים של מרכזי קניות באזור מגוריו. ערכאת הערעור פסקה שאין חשש להטעיה בעקבות השימוש בשמות וכי מניעת השימוש כמוה כאיסור על מישקין לצעוק "!Taubman Sucks"... הפסיקה מנוגדת להחלטות של הרכבי בוררים שבמקרים דומים נהגו עד כה להעביר את השמות לבעלי סימני המסחר.