דרום-אפריקה: המלצה לממשלה - לאמץ תוכנות קוד-פתוח

ה- Information Technology Officers' Council של ממשלת דרום-אפריקה מציעה לאמץ מדיניות של שימוש בתוכנות קוד פתוח בממשלה. עיקרי המדיניות: מתן הזדמנות שווה לתוכנות קנייניות ותוכנות חופשיות; כשתוכנות חופשיות וקנייניות מציעות יתרונות ישירים זהים - יועדפו תוכנות חופשיות, תמיכה בסטנדרטים פתוחים הם תנאי מוקדם לפיתוח תוכנות, הממשלה תעודד שותפות עם הסקטור הציבורי ומדינות אחרות באפריקה וברחבי-תבל כדי לעודד את ניצולן של תוכנות כאלה.