מייקרוסופט חושפת את קוד המקור של "חלונות" בפני ממשלות וארגונים בינלאומיים

אולי יעניין אותך גם

בהכירה בצורך להרגיע את חששן של ממשלות ואירגונים בינלאומיים מבעיות אבטחה במערכות "חלונות", הכריזה Microsoft על תוכנית שבמסגרתה ייחשפו בפניהם קוד מקור של מערכות ההפעלה מתוצרתה ומידע טכני אודותיהם. שם התוכנית: Government Security Program - GSP. התוכנית מאפשרת למשתתפיה לבחון את קוד המקור של המערכות באמצעות כלי תוכנה המיועד לכך. החשיפה לקוד המקור אינה כרוכה בתשלום אולם כרוכה במגבלות שעל המשתתפים לקבל על עצמם במסגרת הרישיון שהם מקבלים (בהודעתה לעתונות מייקרוסופט אינה מפרטת מהן המגבלות הללו. קרוב לוודא שהן מחייבות את המשתתפים בסודיות ואוסרות להעתיק את הקוד, לשנותו או להפיצו. במלים אחרות, חשיפת הקוד אינה הופכת את המערכות ל"פתוחות-קוד" או חופשיות). בין המצטרפים לתוכנית נמנית NATO.