קטגוריות קישורים

בתי המשפט הפדראליים

  • בתי המשפט הפדראליים בארצות-הברית
    רשימה מסווגת לפי איזורי שיפוט הכוללת את בתי המשפט הפדראליים בכל Circuit, כולל בתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט לפשיטות רגל. קישורים לאתרי בתי המשפט
  • מרכז השירות PACER
    מרכז הרישום, הגביה והתמיכה הטכנית של מערכת המשפט הפדראלית בכל הנוגע לגישה אלקטרונית לרשומות בתי משפט בארצות-הברית (מחוזיים, פשיטות רגל וערעורים)
  • מרכז השפיטה הפדראלי
    סוכנות החינוך והמחקר של מערכת השפיטה הפדראלית.