חוק העברת מידע לצורך זיהוי או אימות זהות של אדם לרבות גופה, ואיתור נעדר או שבוי, הנדרשים בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה (הוראות שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

חוק לתיקון חוק המאגר הביומטרי, בהוראת שעה שתוקפה לשנה, לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית על מדינת ישראל והמספר הרב של הנרצחים, הפצועים, הנעדרים והשבויים, והצורך הקריטי לתת תמונת מצב ברורה ככל הניתן בנוגע לזיהוי הנרצחים, הפצועים והנעדרים. החוק מתקן גם את פקודת המשטרה בהתאם.