הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים לתושבי חוץ ובהקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים), התשפ"ג-2023

הצעת חוק פרטית [פ/3071/25] של חבר הכנסת דן אילוז ואח'. ההצעה מבקשת לקבוע כי תושב חוץ יהיה פטור מרווח הון במכירת מטבעות דיגיטליים של חברה תושבת ישראל, וזאת במטרה "לקדם את תעשיית הבלוקצ'יין וכדי למשוך משקיעים זרים באמצעות הפטור הקיים לניירות ערך". בנוסף, ההצעה מבקשת לאפשר הטבת מס לתגמול שניתן לעובדים בתעשיית ההיי-טק, באמצעות מתן מטבעות דיגיטליים של החברה לעובדים, בדומה להטבת המס הניתנת באופציות לעובדים.

הצעת חוק דומה במהותה הוגשה בכנסת בכנסת ה-23 על-ידי חבר הכנסת עודד פורר ואח' [פ/2104/23].