שימוע - טיוטת הצעת חוק עקרונות האסדרה של אספקת תכנים אודיו ויזואליים לציבור, התשפ"ב-2022

מסמך שימוע שגיבש משרד התקשורת, שנועד לעגן את האסדרה המוצעת בתחום אספקת התכנים האודיו-ויזואליים לציבור הרחב. בין העקרונות המרכזיים של האסדרה המוצעת: ספקי תוכן בינלאומיים וישראליים, לרבות כאלה הפועלים באמצעות האינטרנט, יחויבו להשקיע ביצירה ישראלית; תיאסר בלעדיות על שידורי ספורט; ספקי תכנים יוכלו להחזיק בחברת חדשות; הקמת גוף אחוד להסדרת השידורים במקום מועצת הכבלים והלווין והרשות השניה; העברת תכנים של תאגיד השידור הציבורי לספקי תכנים ללא תמורה, ועוד.