הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מסירת מסמך עיקרי עסקה בשפה שבה נעשה שיווק מרחוק), התשפ"ב - 2022

הצעת חוק פרטית [פ/3744/24] של חברת הכנסת לימור מגן תלם, המציעה לחייב עוסק להעביר לצרכן מסמך ובו פירוט של עיקרי העסקה - בשפה שבה נעשה שיווק מרחוק. הצעת החוק קובעת כי בכל עסקה בה העוסק פונה לצרכן בשיווק מרחוק בשפה שאינה השפה העברית, והוא נדרש לספק מסמך על עיקרי העסקה לצרכן, יהיה על העוסק להציע לצרכן מסמך עיקרי עסקה בשפה בה נעשתה הפניה לצרכן.