הצעת חוק חוזה העבודה (הסדרי עבודה מרחוק), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/2055/24] של חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי, כהפקת לקחים ממשבר הקורונה ש"הוכיח שניתן כמעט בן לילה ובהיקף נרחב להעביר את המשק בישראל לעבוד מרחוק". מטרת ההצעה היא להסדיר את נושא העבודה מרחוק בחוק חוזה העבודה, ולעגן הסדר וולונטרי במסגרתו יכול המעסיק לאפשר לעובד או לקבוצת עובדים הסדר של עבודה מרחוק. העובדים אינם מחויבים להסכים להצעה והמעסיק אינו מחויב להציע הסדר שכזה. זכויותיו הסוציאליות של העובד יישמרו במלואן ותישמר פרטיותו.

הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' ואח' [פ/1633/23], ובכנסת ה-24 על-ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה [פ/522/24]; הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-23 על-ידי חברת הכנסת סונדוס סאלח ואח' [פ/2571/23]