טיוטת צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"א-2021

אולי יעניין אותך גם

טיוטת צו להערות הציבור מטעם משרד הפנים. מטרת הצו לשנות את התוספת הראשונה לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, ולכלול בה את רשות שדות התעופה כגוף ציבורי שעובדיו יהיו מוסמכים בהתאם לסעיף 6(א)(9) לחוק, לבצע אימות זהות ביומטרי של בעל מסמך נסיעה ביחס לפרטים השמורים בשבב, לצורך ביצוע תפקידיהם על פי חוק במעברי הגבול.