הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - יידוע מנוי בדבר קצב הגלישה הממוצע באינטרנט), התשפ"א - 2021

הצעת חוק פרטית [פ/1372/24] של חברת הכנסת מירב כהן ואח', המבקשת לקבוע כי ספקי גישה לאינטרנט יציינו בפני לקוחותיהם את מהירות הגלישה הממוצעת בפועל של הלקוח, עבור כל חודש, על-גבי החשבונית החודשית, כדי שהלקוח יוכל להיות מודע למהירות הגלישה שלו בפועל ולקבל החלטות צרכניות מושכלות.