תקנות הנוטריונים (תיקון), התשפ"א-2021

תיקון לתקנות הנוטריונים שנועד להתאים את השירות הנוטריוני לעידן הדיגיטלי, באופן שיאפשר לנוטריון לערוך אישור נוטריוני דיגיטלי.