תזכיר חוק ביצוע פעולות באמצעים דיגיטליים, התשפ"א-2020

תזכיר חוק שמפרסם משרד המשפטים, שנועד לסייע לגופים ציבוריים במעבר לעולם הדיגיטלי. מדברי ההסבר: "על מנת לעצב הסדר דיגיטלי, שירותים או פעולות דיגיטליות, מול הרשות, נדרשת הרשות לעצב את ההסדר במסגרת החוק. על מנת לעשות כן, נדרשת פרשנות של החקיקה הקיימת. מוצע להבהיר את כללי הפרשנות המקובלים בתחום ולקבוע אותם בחקיקה מפורשת והכל כדי להקל על המעבר לדיגיטל ולהעניק ודאות משפטית בנוגע לפרשנות מונחים בדין ולהקל על חששות שהמעבר עשוי להעלות. עוד קובעת הצעת החוק דרכי המצאה דיגיטליות אשר יקנו ודאות לגוף הציבורי השולח ויהיו שקולות במישור הראייתי להמצאות מסמכים שמתבצעות באמצעות דיוור הפיסי".