טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א-2020

אולי יעניין אותך גם

טיוטת תקנות שפרסם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המורה, בין היתר, על ביטול מאגר התמונות של בעלי רישיון הנהיגה, מהטעם שאין בו עוד צורך ועל-מנת להגן על פרטיות בעלי רישיונות הנהיגה.