טיוטת תקנות השבת אבידה (תיקון - אבידה יקרת ערך ודרכי פרסום), תשפ"א-2020

טיוטת תקנות מטעם המשרד לביטחון פנים, שמטרתה לעדכן את דרכי הפרסום בדבר אבידה יקרת ערך גם באתר האינטרנט של משטרת ישראל (כחלופה לדרכים הקיימות כיום), במטרה להנגיש את דבר האבידה לציבור רחב יותר וביעילות רבה יותר.