הצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון - תיעוד מצולם של דיוני בתי המשפט)

הצעת חוק פרטית [פ/2115/23] של חברת הכנסת מאי גולן, המבקשת לאפשר תיעוד מצולם של הדיונים באולמות בתי המשפט, תוך הנגשתם לצפייה במדיה דיגיטלית לכל אזרחי המדינה.