תזכיר פקודת התעבורה (תיקון מס' 129)(ניסויים ברכב עצמאי), התש"ף-2020

תזכיר חוק מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שנועד להסדיר את שלב המעבר מניסויים ברכבים עצמאיים עם נהג בטיחות לנסיעות נסיוניות ברכבים עצמאיים ללא נהג כלל, ואף במסגרת של הסעת נוסעים בשכר או שלא בשכר, באמצעות מגוון פתרונות טכנולוגיים להפעלת כלי רכב עצמאיים (אוטונומיים).