טיוטת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון)(תיקון מס' 1), התש"ף-2020

מטרת התיקון בטיוטת התקנות היא לאפשר הפקדה דיגיטלית (במקום הפקדה פיזית), של המסמכים עליהם חלות התקנות, לרבות ייפוי כוח מתמשך וייפוי כוח רפואי. זאת, ברוח הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין "כללים מנחים לגיבוש הסדרים דיגיטליים", ותוך תשומת לב להגשמת תכליות החוק בדבר הפקדת מסמך המקור.