תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, התש"ף-2020

תזכיר חוק שפרסם משרד האוצר, שמטרתו להקים סביבת ניסוי ייחודית להתאמת הרגולציה לחברות פינטק, תוך גידור הסיכונים הכרוכים בכך.