הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון - קביעת תור באמצעות האינטרנט), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/865/23] של חבר הכנסת מיקי לוי, המבקשת לקבוע כי גוף ציבורי שנותן שירות לציבור גם באמצעות קבלת קהל, יאפשר לכל אדם לקבוע תור לקבלת השירות באמצעות האינטרנט. הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת יזהר שי בכנסת ה-23 [פ/132/23], בכנסת ה-22 [פ/49/22], ובכנסת ה-21 [פ/169/21].