טיוטת תקנות הירושה (תיקון – הפקדת צוואה מרחוק), התש"ף-2020

טיוטת תקנות שפרסם משרד המשפטים להערות הציבור, שנועדו לאפשר הפקדה מרחוק של צוואה שנערכה אצל רשות ושנחתמה בחתימה אלקטרונית מאושרת. האפשרות נועדה להקל על מי שערך צוואה בדרך זו להפקיד את צוואתו מרחוק בתקופת משבר הקורונה ולאחר מכן. בנוסף, התקנות נועדו לאפשר, בהוראת שעה, לאדם להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה באופן מקוון, בלי שהמצווה יידרש להתייצב אצל הרשם ולמסור את הצוואה (כפי שהוא נדרש כיום), זאת כהוראת שעה בתקופת החירום הנוכחית.