כללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות)(הוראת שעה), התש"ף-2020

כללים המחייבים עורכי-דין ומועמדים להתמחות להירשם ולהשתמש במערכת ממוחשבת למתן שירותי איתות למועמדים על אודות המאמן הטוב ביותר האפשרי על פי העדפותיהם, ולמאמנים על אודות המועמדים הטובים ביותר האפשריים, על פי העדפותיהם, בהתאם למכסות שהעבירו.