חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018

החוק קובע כי גוף ציבורי יאפשר לכל אדם לפנות אליו באמצעי קשר דיגיטלי ["אמצעי טכנולוגי שבחר גוף ציבורי, המאפשר לציבור לפנות אליו בפשטות מכל מקום, באמצעות האינטרנט, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, וכן לצרף לפנייתו קבצים"].