הצעת חוק איסור עריכת טורניר פוקר ללא רישיון, התשע"ח-2018

הצעת חוק פרטית [פ/5659/20] של חברת הכנסת שרן השכל, המבקשת להסדיר את משחק הפוקר כענף ספורט תחרותי, תחת מערכת כללים סדורה ולפי רישיון שיינתן על-ידי המדינה.