הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – שידור דיוני בית המשפט באפיק טלוויזיה ואתר אינטרנט ייעודיים), התשע"ח–2018

הצעת חוק פרטית [פ/5092/20] של חברת הכנסת נורית קורן, המציעה לחייב הצבת מצלמות בדיונים הפתוחים לציבור בבית המשפט, שישדרו בשידור חי את מהלך הדיונים, באמצעות אפיק טלוויזיה ואתר אינטרנט ייעודיים.