תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות (מקור והעתק כראיה), התשע"ח-2017

תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות, לצורך ביטול כלל הראיה הטובה ביותר.