הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית [1147] שנועדה להתמודד עם התופעה של פרסום שירותי זנות, עבירות סמים ועבירות נוספות, על-ידי פרסום בפומבי של מספרי טלפון סלולריים, תוך הסתרת זהות המבצע (מספר ללא בעלים רשום, מכשירי "פריפייד"). הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה כלי להתמודד עם התופעה, באמצעות הסמכה למתן צו המורה למפעיל סלולרי לחסום את הגישה למספר טלפון שקיים יסוד סביר להניח שמשמש לצורך ביצוע עבירות כאמור.