הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פרסום פרטי עוסק באינטרנט), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/4191/20] של חבר הכנסת מאיר כהן, המבקשת לקבוע כי כל עוסק שברשותו אתר אינטרנט יחויב לפרסם את פרטיו, כדי להנגיש את פרטי זהות העוסק.