הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון - העברת מידע ומסירת מסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3873/20] של חבר הכנסת מיקי לוי, המבקשת לקבוע כי תאגיד בנקאי יאפשר ללקוחותיו לצפות ללא תמורה במסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור שנטלו, באמצעות מתן גישה אינטרנטית, או בדואר-אלקטרוני.