הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים, התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3763/20] של חברת הכנסת עליזה לביא ואח', המבקשת לקבוע כי כל ספר לימוד יופץ גם בגרסה דיגיטלית, במקביל לגרסה הקשיחה וכי התלמידים יהיו רשאים ללמוד באמצעותו במוסדות חינוך. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת עינת וילף [פ/3160/18] ובכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת עמרם מצנע ואח' [פ/1165/19].