הצעת חוק מרשם שמות המתחם בישראל, התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3640/20] של חבר הכנסת נחמן שי, המבקשת להסדיר את נושא הפעלתו של מרשם שמות המתחם הישראלי.