הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - דואר זבל), התשע"ז-2016

הצעת חוק פרטית [פ/3371/20] של חבר הכנסת אורי מקלב ואח' המבקשת להרחיב את תחולת "חוק הספאם" גם ביחס למסרים חדשותיים ותכני רכילות. בנוסף, מבקשת הצעת החוק לעגן בחוק את האיסור על תופעת ה"צילתוקים".