תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות)(תיקון), התשע"ז-2016

תיקון לתקנות הנגישות שהתקין משרד המשפטים, המאריך את המועד ליישום החובת לנגישות אתרי אינטרנט עד ליום 26.10.2017