הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הרחבת החובה לציין פרטים בדבר פרסומת...), התשע"ו-2016

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/3281/20] של חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי, המבקשת לתקן את "חוק הספאם", כך ש"דברי פרסומת" הנשלחים בהודעות מסר קצר יכללו גם את כתובתו של המפרסם ולא רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו. בנוסף, ההצעה מבקשת להרחיב את הגדרת המונח "מפרסם".