הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לממש את העברת האחריות בנושא הגנת הסייבר משירות הביטחון הכללי לרשות הלאומית להגנת הסייבר. בין היתר, ההצעה מסמיכה את ראש הממשלה להורות כי הגורם המנחה לעניין כלל הנושאים הקשורים בהגנת הסייבר, בגופים להם מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר.