הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/3067/20] של חבר הכנסת יואל חסון ואח', המבקשת לקבוע כי עוסק המעמיד אמצעי מסוים לצורך התקשרות בעסקה, לרבות עסקאות הנערכות באמצעות האינטרנט, יעמיד את אותו אמצעי גם לצורך ביטול העסקה.