חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016

החוק מסדיר את המעבר מסליקה פיזית של שיקים, לסליקה אלקטרונית המתבצעת באמצעות תקשורת מחשבים.