הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(תיקון - היוועדות חזותית), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/2519/20] של חבר הכנסת דוד אמסלם, המבקשת להסדיר את קיומם של דיוני מעצרים בדרך של היוועדות חזותית. הסדר זה היה קבוע בחוק בעבר במסגרת הוראת שעה.