הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - איסור הפצת דבר תעמולה באמצעי דיוור ישיר סמוך למועד הבחירות לכנסת), התשע"ו-2015

הצעת חוק פרטית [פ/2204/20] של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין ואח', המבקשת לאסור על שיגור תעמולת בחירות במשך 48 השעות הקודמות למועד פתיחת הקלפיות, וזאת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית ומסרון.