הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פרסום סמוי), התשע"ו-2015

הצעת חוק פרטית [פ/2159/20] של חברי הכנסת ינון מגל ומיקי רוזנטל, המבקשת להסדיר את סוגיית הפרסום הסמוי, בין היתר באתרי אינטרנט ובמדיות חברתיות.