הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - פיצוי ללא הוכחת נזק במקרה של הטרדה טלפונית), התשע"ו-2015

הצעת חוק פרטית [פ/2135/20] של חבר הכנסת יואל רזבוזוב ואח', המבקשת לתקן את הוראות סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, העוסק בעבירה פלילית של הטרדה באמצעות מיתקן בזק. לפי ההצעה, הפרת הוראות הסעיף תהיה גם עוולה אזרחית, המאפשרת פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 1,000 ש"ח עבור כל פנייה טלפונית בניגוד להוראות הסעיף.