הצעת חוק הכנסת (תיקון - חובת פרסום מידע הנמסר בידי שדלן), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/1699/20] של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' ודב חנין, המבקשת לקבוע כי שדלנים לא יעבירו מידע, אלקטרוני אחר, לח"כ או לאחת מוועדות הכנסת, בטרם המידע פורסם במאגר מידע פומבי, נגיש ומקוון, שיאפשר שקיפות מרבית בפעולת הכנסת וחבריה. הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-18 [פ/4018/18] וה-19 [פ/584/19] על-ידי חברת הכנסת יחימוביץ' וקבוצת חברי כנסת.