הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה-2015

הצעת חוק ממשלתית (924) המבקשת להסדיר את המעבר מסליקה פיזית של שיקים, לסליקה אלקטרונית המתבצעת באמצעות תקשורת מחשבים.