הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת פרסום טפסים מקוונים), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/1554/20] של חבר הכנסת רועי פולקמן ואח', המבקשת להנגיש לציבור את כלל הטפסים הנדרשים למילוי, באופן מקוון באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות.