תזכיר חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה-2015

תזכיר החוק מבקש להסדיר את המעבר מסליקה פיזית של שיקים, לסליקה אלקטרונית המתבצעת באמצעות תקשורת מחשבים. בין היתר, מבקש התזכיר להסדיר את קבילותו של השיק הסרוק והממוחשב בהליכים משפטיים.